Medicīnas centrs “Eimores”

Šīs mājas lapas dizains tika izveidots balstoties uz logotipa koncepciju un firmas individuālā stila iezīēm. Mājas lapai bija jābūt mūsdienīgai, dinamiskai un ērti lietojamai, tai perfekti jāiekļaujas medicīnas centra firmas stilā un virtuāli tas jāattēlo apmeklētājam