Krown produktu dizains / bukleti / katalogs / plakāti.

Līdz ar Krown firmas un produkcijas ienākšanu Latvijas un Eiropas tirgū, tika izstrādātas jaunas produktu etiķetes (Eiropas tirgum) kuros izmantotas, produkta imidža bildes savienojumā ar jau esošo firmas stilu. Pēc firmas stila tika iztrādāti arī reklāmas materiāli Latvijas un Skandināvijas tirgum, flajeri, bukleti, banneri, plakāti u.c. firmas stila un reklāmas produkti.

Projekts tapis sadarbībā ar Reklāmas aģentūru GO!AHEAD